Międzynarodowe Targi Łowieckie EXPOHunting już od ponad dekady odnoszą spektakularny sukces. Odwiedziło je ponad 15 tysięcy zadowolonych zwiedzających, których istotną część stanowili pracownicy Lasów Państwowych. To właśnie tej grupie odbiorców dedykujemy specjalny Salon Gospodarki Leśnej EXPOForest.

Na polskim rynku targowym odbywa się cyklicznie kilka istotnych wydarzeń dedykowanych branży leśno-drzewnej. Są one doskonałą okazją do zapoznania się z nowinkami rynkowymi. Mamy nadzieję, że Salon Gospodarki Leśnej będzie kontynuował ich tradycję, a jednocześnie, jako integralna część Targów EXPOHunting, pozwoli dotrzeć wystawcom branży leśnej i drzewnej bezpośrednio do dedykowanej grupy odbiorców: pracownicy Lasów Państwowych stanowią bowiem aktywną, 10%-ową grupę zarejestrowanych myśliwych czynnych zawodowo!

Łowiectwo, któremu dedykowane są Targi EXPOHunting, stanowi istotny element gospodarki leśnej. Uruchomienie Salonu pozwoli na stworzenie aktywnej platformy dyskusyjnej, poruszającej dotychczasowe doświadczenia, problemy i plany rozwoju obu branż. Jednocześnie lokalizacja wydarzenia w woj. śląskim, gdzie rozwój przemysłu nieustannie degraduje gospodarkę leśną, pozwoli skoncentrować się na najistotniejszych dla branży kwestiach.

Salon Gospodarki Leśnej obejmuje tematykę z zakresu:


• narzędzia, maszyny, urządzenia do pozyskiwania i transportu drewna
• narzędzia, maszyny i urządzenia dla przemysłu drzewnego i tartacznego
• wyroby z drewna
• odzież ochronna i sorty mundurowe
• pojazdy i środki łączności
• hodowla i użytkowanie lasu
• środki ochrony lasu i ochrona przeciwpożarowa
• szkółkarstwo i nasiennictwo
• systemy informatyczne, instrumenty pomiarowe
• odnawialne źródła energii
• ekologiczne systemy grzewcze

Do uczestnictwa w Salonie zapraszamy wszystkich pracowników Lasów Państwowych, w szczególności Dyrektorów RDLP, nadleśniczych i dyrektorów parków narodowych. Zaproszenie kierujemy również do przedsiębiorców leśnych i pracowników wydziałów ochrony środowiska w starostwach oraz zakładów leśnych i biur urządzeń lasów. Do odwiedzenia targów zachęcamy pracowników naukowych oraz studentów wydziałów leśnych i uczniów szkół o profilu leśnym.